Dmitry Novikov

@dmitry_novikov

Designer, MacPaw Inc.

Products Made

Made With

39

3

Alex Tsepko

@alex_tsepko

CEO at SKYLUM

Made together

Photolemur 2.0 Photolemur 2.2 Spectre Photolemur 3.0

3

Serhiy Tatarchuk

@serhiy_tatarchuk

Made together

CleanMyMac 3 Setapp Setapp beta

3

Serhii Butenko

@serejahh

Cocoa Engineer

Made together

CleanMyMac 3 CleanMyMac X Space Lens

3

Nazar Begen

@nazarpanchyshyn

Head of Crello

Made together

Photolemur 2.0 Photolemur 2.2 Spectre Photolemur 3.0

2

Aleksandr Ageev

@aleksandr_ageev

Made together

Setapp Setapp beta

2

Yaroslav Kopylov

@yaroslav_kopylov

MacPaw Inc.

Made together

CleanMyMac X Space Lens

2

Serg Krivoblotsky

@serg_krivoblotsky

Made together

CleanMyMac 3 CleanMyMac X

2

Pavlo Pedenko

@graver_ua

Product Manager @ Wise

Made together

Mac App Advisor by Setapp Setapp

2

Melnik Dmitriy

@melnyk_dmytro

Product Manager

Made together

CleanMyMac X Space Lens

2

Dima Kerpov

@dima_kerpov

Product Manager, MacPaw Inc.

Made together

CleanMyMac X Space Lens

2

Anton Mironov

@antonmironov

Made together

Gemini 2.0 Setapp beta

2

Eugene Kalnyk

@yevheshko

PR Specialist, MacPaw

Made together

CleanMyMac X Space Lens

2

Denys Stas

@zyafa

Made together

CleanMyMac 3 Gemini 2.0

2

Dmitriy

@meduzzza

Made together

CleanMyMac 3 CleanMyMac X

1

Yevhenii Peteliev

@zhenya_petelev

Made together

CleanMyMac X

1

Alexey Chirva

@alxchirva

Made together

Gemini 2.0

1

Alice Averina

@alice_averina

CMO at AirMagic, Skylum

Made together

Photolemur 3.0

1

Victor Grudakov

@victor_grudakov

Made together

Photolemur 2.0

1

tanlan

@tanlan3p

Made together

CleanMyMac 3

1

Synelnyk

@isnlnk

Made together

Photolemur 2.2 Spectre

1

Lena Shykina

@lena_shykina

Designer, MacPaw Inc. macpaw.com

Made together

Space Lens

1

Serhiy Buchnev

@serhiy_buchnev

Made together

CleanMyMac X

1

Julia Vashchenko

@julia_vashchenko

Made together

Space Lens

1

Serg Krivoblotsky

@krivoblotsky

Made together

Space Lens

1

Pavlo Taikalo

@pavlo_taikalo

Made together

Space Lens

1

Olga Medikari

@yaolik

Made together

CleanMyMac 3

1

Oleksii Puz'ko

@oleksii_puzko

Made together

Space Lens

1

Oleksii Myronenko

@aleksey_myronenko

Made together

CleanMyMac X

1

Aleksey Prykhodko

@alek_oke

Made together

CleanMyMac X

1

Jane Palash

@jane_palash

Made together

Setapp beta

1

Oleg Stukalenko

@dc_devotion

Made together

CleanMyPC